Howto - Exporting from OmegaT to 'Trados uncleaned RTF' format

Tento návod vysvětluje jak přistupovat k souboru „uncleaned RTF“ („nečištěný RTF“) z projektu v OmegaT. Tento formát může být praktický formát pro výměnu mezi uživateli jiných CAT nástrojů, zejména Trados a Wordfast Classic.

Důležité body:

Tato kombinace kódu / postup nebyla ještě dostatečně testována (i když prvotní hlášení jsou slibná).

Skript je dostupný jen pro platformu Windows.

Umožňuje překladatelům vygenerovat (tj. dodat) nevyčištěné soubory Tradosu. Neumožňuje jim „překládat“ dvoujazyčné soubory poskytované jejich zákazníky.

1. Vložte oddělovače segmentů Tradosu

Aby šlo vytvořit dvoujazyčný soubor OpenOffice.org obsahující oddělovače segmentů Tradosu, zavřete projekt OmegaT, pak spusťte následující skript AutoIt (vyžaduje Windows) pro soubor projektu project_save.tmx:

www.leuce.com/autoit/uncleanifyTMX.zip

2. Vytvořte cílové dokumenty

Běžným způsobem vytvořte cílové dokumenty a převeďte soubor do Microsoft Wordu.

3. Použijte styly na oddělovače

V Microsoft Wordu spusťte následující makro, a tím se aplikují příslušné styly v cílovém dokumentu (dokumentech):

Private Sub AddTw4winStyles()
On Error Resume Next
Dim sMark, sInt, sExt As Style
Set sMark = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winMark", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
With sMark.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .Hidden = True
  .Subscript = True
  .ColorIndex = wdViolet
End With
Set sInt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winInternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sInt.LanguageID = wdNoProofing
With sInt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdRed
End With
Set sExt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winExternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sExt.LanguageID = wdNoProofing
With sExt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdGray50
End With
End Sub

Copyright Marc Prior 2009-2011