Howto - Compiling OmegaT from the source code

Tento návod popisuje jak kompilovat OmegaT ze zdrojového kódu.

OmegaT je dodávána jako připravený balíček pro celou řadu platforem, včetně multiplatformní verze. Uživatelé proto sami nepotřebují kompilovat OmegaT. Kompilování OmegaT má své opodstatnění pro vývojáře, kteří chtějí dělat vlastní úpravy v kódu.

1. Stáhněte a instalujte Java Development Kit (JDK)

Je vyžadován Java Development Kit. Pro OmegaT 4.0 a novější už není zapotřebí žádný dodatečný software.

Dřívější verze OmegaT vyžaduje Apache Ant.

Možná budete muset nastavit proměnnou prostředí JAVA_HOME aby směřovala na umístění JDK.

2. Kompilace kódu

Otevřete si okno s příkazovým řádkem (konsole, okno DOS). Přejděte do kořene zdrojového kódu OmegaT (adresář obsahující soubor build.gradle), např.

cd C:\My Documents\MyOmegat\OmegaT_<version>_Beta_Source

OmegaT 4.0 nebo novější

Můžete spustit OmegaT přímo z příkazového řádku příkazem

gradlew run

Pokud to je vše, co vás zajímá, můžete přeskočit na krok 3a.

Pro sestavení programu OmegaT a všech asociovaných souborů, udělejte místot toho

gradlew installDist

Výsledky se budou nacházet v build\install\OmegaT.

Starší verze OmegaT

Uvnitř kořenového adresáře proveďte Apache Ant vložením ant executable. Je možné, že bude nutno vložit celou cestu, např.:

C:\Program Files\apache-ant-1.7.0-bin\apache-ant-1.7.0\bin\ant

Pokud se kompilace zdaří, uvidíte hlášení „BUILD SUCCESSFUL“. Pokud ne, ukáží se hlášení pro odstranění chyb a (snad) poskytnou tipy pro odstranění problému.

Pokud se kompilace zdařila, tak je zkompilovaná aplikace OmegaT umístěna v:

OmegaT_<version>_Beta_Source\dist

Na stejném místě přes příkazovou řádku změňte tento adresář, např. přes příkaz

cd C:\My Documents\MyOmegat\OmegaT_<version>_Beta_Source\dist

a spusťte OmegaT:

java -jar OmegaT.jar

3a. První příklad změn: změnit barvu zvýrazňování segmentů

V adresáři src/org/omegat/gui/editor otevřete soubor SegmentBuilder.java v textovém editoru.

Najděte řádky:

return Styles.createAttributeSet(fg, Styles.COLOR_GREEN, true, null);

a

b = Styles.COLOR_GREEN;

a nahraďte COLOR_GREEN tímto COLOR_BLUE.

V adresáři src/org/omegat/util/gui otevřete soubor Styles.java v textovém editoru.

Najděte řádek

public static final Color COLOR_GREEN = new Color(192, 255, 192);

a nahraďte COLOR_GREEN tímto COLOR_BLUE a 192, 255, 192 tímto 225, 225, 255.

3b. Druhý příklad úprav: změnit počet přibližných překladů, jež se má zobrazovat, a to z pěti na deset

V adresáři /src/org/omegat/util otevřete soubor OConsts.java v textovém editoru.

Najděte řádky:

    /** Number of fuzzy matches to display */ [česky: Počet zobrazených přibližných shod]
    public static final int MAX_NEAR_STRINGS = 5;

a nahraďte = 5 tímto = 10.

V obou příkladech provádějte kompilaci a testy dle postupu popsaného výše.

Copyright Marc Prior 2011-2012