Howto - OmegaT compatibility with Déjà Vu

Tento návod ukáže jak na použití OmegaT ve spojení s CAT nástrojem Déjà Vu, jehož autorem je společnost Atril.

Nástin situace

Jste uživatelem OmegaT a klient po vás vyžaduje odevzdat překlad v souborovém formátu Déjà Vu. Toho lze dosáhnout (pro Déjà Vu DVX) použitím souborového formátu „External Views“ v Déjà Vu.

Déjà Vu „External Views“

Formát souborů „External View“ („Externí náhled“) v Déjà Vu představuje budoucnost formátu Déjà Vu DVX. Editorům, kteří nevlastní Déjà Vu, je tak umožněno upravovat překlady vytvořené v Déjà Vu takovým způsobem, že změny mohou být snadno znovu začleněny do projektu. Stejným způsobem mohou uživatelé CAT nástrojů, včetně OmegaT, kteří nevlastní Déjà Vu, překládat soubory předpřipravené uživately Déjà Vu.

Soubor Déjà Vu „External View“ odpovídá svou stavbou souboru RTF, který obsahuje vícesloupcovou tabulku, včetně sloupce pro zdrojový a cílový text, ve kterém každý segment zabírá buňku tabulky. V souboru „External View“, který ještě není přeložen, je pak poslední sloupec prázdný. „Přeložený“ souboru „External View“ se tedy vytvoří vložením překladu do cílového sloupce. Překlad těchto souborů v OmegaT se odehrává následovně:

1. Soubore převeďte z formátu RTF na OpenOffice.org.

2. Vytvořte kopii souboru „External View“ a vymažte z něj obsah všech sloupců mimo sloupce obsahujícího zdrojový text.

3. Přeložte tento soubor běžným způsobem. Tagy obsažené uvnitř segmentů mají podobu postupných čísel uvnitř složených závorek, např. {1}, {2}, atd. Dbejte na zachování těchto tagů ve stejné podobě tak, jako byste pracovali s vlastními tagy OmegaT (nicméně funkce OmegaT, která se týká tagů, např. Ověření tagů, není v tomto případě dostupná).

4. Po dokončení překladu a vytvoření přeloženého dokumentu zkopírujte sloupec s překladem z překládaného souboru zpět do cílového sloupce výchozího souboru.

5. Převeďte soubor zpět do formátu RTF.

Aby tento postup šlo použít, musí uživatel Déjà Vu připravit zdrojový textový soubor a poskytnout jej překladateli pracujícímu s formátem Déjà Vu „External View“. Více informací o formátu a postupu pro jeho vytvoření, jak pro uživatele Déjà Vu, tak uživatele jiných CAT nástrojů, naleznete na příslušné stránce Atrilu, nápomocný je tu i blog Kevina Lossnera.

Copyright Marc Prior 2009-2011