Howto - Spellchecking

Manual sobre la verificació ortogràfica de l'OmegaT

L'OmegaT inclou un verificador ortogràfic. Aquesta funció fa servir els diccionaris ortogràfics que utilitzen el LibreOffice i l'OpenOffice.org, els quals estan disponibles per a una gran quantitat d'idiomes.

Instal·lació d'un nou diccionari ortogràfic des de l'OmegaT

Els nous diccionaris ortogràfics es poden instal·lar des de l'OmegaT obrint el quadre de diàleg Opcions > Verificació ortogràfica. En aquest quadre de diàleg, seleccioneu o creeu una carpeta per als fitxers dels diccionaris al vostre disc dur. Aquesta és la carpeta on es col·locaran els fitxers dels diccionaris ortogràfics. (No confoneu aquesta carpeta amb la carpeta «dictionary» (diccionari) dels projectes de l'OmegaT). Tot seguit, seleccioneu la URL (adreça del lloc web) del repositori d'Internet del qual baixareu els diccionaris i deseu-la al camp «Adreça URL de diccionaris en línia». A continuació s'ofereix una llista d'adreces de repositoris.

Adreces URL de diversos repositoris de diccionaris ortogràfics:

http://download.services.openoffice.org/files/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-kl.de/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.plusline.de/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://linorg.usp.br/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://planetmirror.com/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/

Instal·lació manual de nous diccionaris ortogràfics

Al quadre de diàleg Opcions > Verificació ortogràfica, seleccioneu o creeu una carpeta per als fitxers dels diccionaris al disc dur.

Aconseguiu els fitxers .dic i .aff del diccionari que vulgueu utilitzar i col·loqueu-los en aquesta carpeta.

A més d'estar disponibles als repositoris indicats més amunt, els diccionaris ortogràfics s'inclouen amb les instal·lacions del LibreOffice i l'OpenOffice.org. El LibreOffice i les versions més recents de l'OpenOffice.org utilitzen ara el format «extensions» per a aquests diccionaris, on els fitxers es proporcionen en un arxiu comprimit amb l'extensió .oxt. Per utilitzar els diccionaris ortogràfics en aquest format, canvieu el nom de l'extensió de .oxt a .zip i utilitzeu una aplicació de compressió d'arxius (com ara, el WinZip) per extreure'n els fitxers .dic i .aff.

Els noms dels fitxers han de correspondre amb el codi de l'idioma al qual traduïu, segons s'hagi definit al quadre de diàleg de propietats del projecte (Projecte > Propietats). Per exemple, si heu triat es-MX (espanyol de Mèxic) com a idioma de la traducció, els fitxers del diccionari s'han d'anomenar es_MX.dic i es_MX.aff. Si només disposeu d'un diccionari d'espanyol de Bolívia, amb els noms de fitxer es_BO.dic i es_BO.aff, podeu canviar-ne els noms a es_MX.dic i es_MX.aff, i amb això funcionarà el diccionari ortogràfic. (Per descomptat, corregirà l'espanyol de Bolívia i no el de Mèxic!)

Llista de comprovació per a la resolució de problemes

Comproveu que la verificació ortogràfica estigui activada al quadre de diàleg de configuració de la verificació ortogràfica.

Si el procés d'instal·lació automàtica no funciona, comproveu si funciona la connexió a Internet. Si funciona, proveu amb l'adreça URL d'un altre repositori. Comproveu si teniu permís d'escriptura per a la carpeta del diccionari ortogràfic que heu seleccionat.

Comproveu que els fitxers .dic i .aff del vostre idioma siguin a la carpeta del diccionari ortogràfic i que els seus noms corresponguin al codi de l'idioma al qual s'està traduint.

Copyright Marc Prior 2009-2011