Howto - Compiling OmegaT from the source code

Manual de l'OmegaT:
Compilació de l'OmegaT a partir del codi font

En aquest manual es descriu com compilar l'OmegaT a partir del codi font.

L'OmegaT es proporciona ja compilat per a diverses plataformes, fins i tot amb una versió multiplataforma. Per tant, els usuaris no necessiten compilar l'OmegaT pel seu compte. La compilació de l'OmegaT és rellevant per als desenvolupadors que vulguin fer les seves pròpies modificacions del codi.

1. Baixeu i instal·leu el Java Development Kit (JDK) i l'Apache Ant

Es poden utilitzar diversos programes per tornar a compilar el codi font després de modificar-lo, però un dels més pràctics és l'Apache Ant. També fa falta el Java Development Kit (JDK).

Depenent de com instal·leu el Java Development Kit, potser haureu de canviar l'atribut «JAVA_HOME» perquè funcioni amb l'Ant.

2. Compileu el codi

Els noms de les carpetes indicades a continuació són només d'exemple; els números de versió seran diferents.

Obriu una finestra de línia d'ordres (consola, finestra DOS). Aneu a la carpeta principal del codi font de l'OmegaT (la carpeta que conté el fitxer build.xml), com ara:

cd C:\Els meus documents\MyOmegat\OmegaT_2.2.3_Beta_Source

En aquesta carpeta, introduïu l'executable d'ant i executeu l'Apache Ant. Potser haureu d'introduir el camí complet, per exemple:

C:\Fitxers de programa\apache-ant-1.7.0-bin\apache-ant-1.7.0\bin\ant

Si el codi es compila correctament, veureu el missatge «BUILD SUCCESSFUL» (compilació correcta). Si no, apareixeran missatges de depuració que, amb sort, us donaran alguna idea d'on s'ha produït el problema.

3. Inicieu l'OmegaT

Si el codi s'ha compilat correctament, l'OmegaT compilat es trobarà a:

OmegaT_2.2.3_Beta_Source\dist

Sense sortir de la finestra de línia d'ordres, aneu a aquesta carpeta, per exemple amb:

cd C:\Els meus documents\MyOmegat\OmegaT_1.8.0_01_Beta_Source\dist

Inicieu l'OmegaT amb:

java -jar OmegaT.jar

4a. 1r exemple de modificació: canvi del color de realçat d'un segment

A la carpeta:

src/org/omegat/gui/editor

obriu el fitxer SegmentBuilder.java en un editor de text.

Cerqueu les línies:

return Styles.createAttributeSet(fg, Styles.COLOR_GREEN, true, null);

i

b = Styles.COLOR_GREEN;

i reemplaceu:

COLOR_GREEN

per

COLOR_BLUE.

A la carpeta:

src/org/omegat/util/gui

obriu el fitxer Styles.java en un editor de text.

Cerqueu la línia:

public static final Color COLOR_GREEN = new Color(192, 255, 192);

Reemplaceu:

COLOR_GREEN

per

COLOR_BLUE

i

192, 255, 192

per

225, 225, 255.

4b. 2n exemple de modificació: augment del nombre de coincidències parcials que es mostren de cinc a deu

A la carpeta:

/src/org/omegat/util

obriu el fitxer OConsts.java en un editor de text.

Cerqueu les línies:

/** Number of fuzzy matches to display */
public static final int MAX_NEAR_STRINGS = 5;

i reemplaceu:

= 5

per

= 10

Compileu i verifiqueu els dos exemples com es descriu més amunt.

Copyright Marc Prior 2011-2012