Howto - OmegaT compatibility with Déjà Vu

Manual de l'OmegaT: Compatibilitat de l'OmegaT amb el Déjà Vu

En aquest manual es descriu com utilitzar l'OmegaT juntament amb l'eina TAO Déjà Vu d'Atril.

Descripció del context

Suposem que sou un usuari de l'OmegaT i que un client us demana que lliureu una traducció en el format de fitxer del Déjà Vu. Això es pot fer (en el cas de Déjà Vu DVX), mitjançant l'ús del format de fitxer «External View» del Déjà Vu.

«External View» del Déjà Vu

El format de fitxer «External View» del Déjà Vu és una característica del Déjà Vu DVX. Aquest format permet que els editors que no tinguin el Déjà Vu editin les traduccions produïdes amb el Déjà Vu i que les correccions es puguin tornar a incorporar amb facilitat al programa. De la mateixa manera, els usuaris d'altres eines TAO, com l'OmegaT, que no tinguin el Déjà Vu poden traduir els fitxers preparats per un usuari del Déjà Vu.

Els fitxers «External View» del Déjà Vu són com un fitxer RTF que conté una taula amb diverses columnes, entre les quals hi ha les columnes corresponents al text de partida i al text traduït on cada segment ocupa una cel·la de la taula. En els fitxers «External View» que encara no s'han traduït, la columna del text traduït és buida. Els fitxers External View «traduïts» es creen quan s'introdueix la traducció a la columna del text traduït. Per traduir el fitxer amb l'OmegaT, procediu com s'indica:

1. Convertiu el fitxer del format RTF al format de l'OpenOffice.org.

2. Feu una còpia del fitxer «External View», obriu-lo i esborreu el contingut de totes les columnes tret de la columna del text de partida.

3. Traduïu aquest fitxer amb l'OmegaT de la manera habitual. Les etiquetes inserides als segments es mostren com una sèrie de números tancats entre claus, és a dir {1}, {2}, {3}, etc. Assegureu-vos de conservar-les de la mateixa manera que conservaríeu les etiquetes inserides de l'OmegaT (tingueu en compte, però, que la funcionalitat de les etiquetes de l'OmegaT, com ara la funció de validació d'etiquetes, no estarà disponible en aquest cas).

4. Quan s'hagi completat la traducció i s'hagin creat els documents traduïts, copieu la columna traduïda del fitxer traduït a la columna del fitxer original que correspongui al text traduït.

5. Torneu a convertir el fitxer al format RTF.

Per poder emprar aquest procediment, l'usuari del Déjà Vu ha de preparar el fitxer del text de partida i proporcionar-lo al traductor en el format «External View» del Déjà Vu. Trobareu més informació sobre aquest format i el procés de creació, tant per als usuaris del Déjà Vu com per als d'altres eines TAO, a la pàgina corresponent d'Atril i a l'útil bloc de Kevin Lossner.

Copyright Marc Prior 2009-2011